De oudercommissie

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie binnen het Newmancollege behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en leerlingen. 

WAT DOET DE COMMISSIE:

 • vraagbaak zijn voor ouders

 • signaalfunctie naar de schoolleiding over hetgeen door ouders en leerlingen wordt ervaren

 • regelmatig overleg hebben met de schoolleiding rond een discussie topic

 • deelname aan de Newmancollege Open dag

 • beoordeling van de besteding van het geld dat uit de Piet Melief stichting aan de school ter beschikking wordt gesteld

 • klankbord en achterban voor leden van de medezeggenschapsraad Newmancollege en SKVOB

 • bepalen standpunt vrijwillige ouderbijdrage, tbv medezeggenschapsraad

 • organisatie van de jaarlijkse thema-avond


In overleg met de schoolleiding wordt jaarlijks een thema-avond voor ouders georganiseerd. Afgelopen jaar was theatergroep Playback onze gast op een zeer geslaagde avond rond pubertijd.  Dit schooljaar zal Ronald Hünneman op 8 november 2016 een lezing verzorgen over zijn visie op het puberbrein en pubergedrag. Wij verwachten weer een bijzondere informatieve avond.

Discussie topics zijn afgelopen jaren geweest:

 • resultaten tevredenheidsenquete onder ouders

 • communicatie

 • het docentschap, eigenschappen van een goede docent, hoe te verbeteren

 • mentorschap

 • toetsbeleid

 • omgang met social media

 • de gezonde kantine

 • inrichting nieuwe schoolplein

 • schoolgids


  Spreekt het bovenstaande je aan, kom eens kijken op een van onze avonden. Je bent van harte welkom. 

  DATA SCHOOLJAAR 2016/2017

  28-09-2016
  08-11-2016 (lezing)
  12-01-2017
  20-02-2017
  12-04-2017
  23-05-2017

  Heb je een vraag stuur die dan naar de voorzitter van de oudercommissie,  danielle.van.haelst@balansaccountancy.nl 

  Hier onder is schematisch de vertegenwoordiging en invloed van ouders op het newmancollege weergegeven.