Naar Klas 2 of hoger

Leerlingen die in het schooljaar 2018-2019 willen instromen in klas 2 of hoger, kunnen vanaf 8 januari 2018 worden aangemeld door ouder(s)/verzorger(s) door het verzenden van een aanmeldingsformulier naar secretariaat@newmancollege.nl. Uiteraard is de Open Dag van 27 januari ook voor zij-instromers een prima gelegenheid om de school te leren kennen. 

Na ontvangst van het formulier wordt de leerling in een aanmeldgroep geplaatst. Hierbij wordt voorrang gegeven aan leerlingen die op hun huidige school niet langer het aangeboden niveau kunnen volgen. Indien na de laatste vergadering blijkt dat er ruimte is in het aangevraagde leerjaar, nodigt de afdelingsleider u en uw zoon/dochter uit voor een kennismakingsgesprek in de laatste week van het schooljaar. In dit gesprek wordt vastgesteld of de leerling toelaatbaar is aan de hand van:

  • eindrapport schooljaar 2017-2018
  • een kopie van een capaciteitenonderzoek
  • een vo-overdrachtsformulier, dat is ingevuld door de school van herkomst. 

 

Een Newmanleerling die vanuit havo 5 wil doorstromen naar vwo 5, kan dit kenbaar maken bij de decanen van de school.